Skip to content

O wydawnictwie

Oficyna Wydawnicza Oryginały realizuje międzypokoleniowe publikacje, projekty i warsztaty Aleksandry Karkowskiej i Barbary Caillot.

Autorki połączyły swoje pasje i mocne strony, by odnaleźć historie zachowane w pamięci, obudzić cenne wspomnienia i przekazywać je dalej. W 2015 roku założyły Oficynę Wydawniczą Oryginały.

Barbara Caillot i Aleksandra Karkowska napisały razem kilka książek, stworzyły wydawnictwo, kreują kulturalne wydarzenia. Ich dzielna pracowitość, dociekliwa ciekawość i szczególna wrażliwość nie są związane z konkretnym miejscem na geograficznej, etnograficznej czy kulturalnej mapie Polski.

autorki_DSC9349KolD