Bracia Krzysztof i Grzegorz Felczakowie
Zdjęcie przesłał/-a: Grzegorz Felczak