Henryka Osiewalska
Zdjęcie przesłał/-a: Katarzyna Pietrzak-Podyma