Członkowie spółdzielni chowu owiec z Andziołówki przed wyjazdem na Tydzień Kultury Beskidzkiej do Wisły
Zdjęcie przesłał/-a: Józef Michałek