Zosia Żeleska
Zdjęcie przesłał/-a: Zofia Żeleska-Bobrowski