Danusia Chojnacka
Szczecin

Zdjęcie przesłał/-a: Danuta Piotrowska