Maria Karpiel ze szwagierką
Zdjęcie przesłał/-a: Ryszard Klamerus